Taboleiro de anuncios

Listaxe definitiva do proceso de selección de tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021
27/07/2021

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de persoas admitidas para o proceso de selección de tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

Ver resolución

PROXECTO DE SINALIZACIÓN E DIRECCIÓN ÚNICA NA RÚA DO CONCHIDO
26/07/2021

O Concello de Outes ten a intención de mellorar a sinalización e establecer como vía de dirección única a rúa do Conchido, na Serra de Outes.

O prazo para facer calquera tipo de consideración ao proxecto remata o 6 de agosto.

Ver planos

Listaxe definitiva do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021
23/07/2021

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

Ver acta 1 

Ver acta 2

SELECCIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2021: ACTA 1
19/07/2021

O Concello de Outes publica a acta número 1 do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

 Ver acta

SELECCIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2021
19/07/2021

O Concello de Outes publica as resolucións de alcaldía coas bases e máis a lista definitiva de admitidos no proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

 Ver bases

 Ver lista de admitidos

ANUNCIO: CAMIÑO NO MONTE DE BOEL
14/07/2021

D. Juan José Carou Abelleira, veciño deste  municipio, con domicilio na rúa da Cruz da Serra de Outes, expón que é dono dos terreos nº 633 e 481 do polígono 62 do catastro de bens inmobles, denominados “Curuto” e situados no monte do lugar de Boel, parroquia de Outes, e que entre eses dous terreos e sobre o lindante nº 635 de Da. María Abelleira Tuñas o catastro reflicte un camiño de uso público cando en realidade se trata dun camiño de servizo de uso privado para acceder aos terreos alí situados. Solicita que o Concello lle expida un informe no que se aclare a natureza pública ou privada do citado camiño coa finalidade de corrixir o que considera un erro catastral. Xunta fotocopias dos títulos de propiedade dos terreos nº 481 e 633 citados.

O Concello expón ao público a antedita solicitude para que as persoas interesadas poidan presentar no prazo de dez días as alegacións ou suxestións que xulguen oportunas en defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

Outes, 13 de xullo de 2021.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E DE ESPERA NAS QUENDAS DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”
13/07/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coas listaxes definitivas de admitidos/as e de espera nas distintas quendas do campamento de verán do programa “Outes concilia” 2021.

 Ver resolución

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS, BAREMACIÓN E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
01/07/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, desenvolvemento dos exercicios, baremación e resolución da convocatoria de selección de socorristas.

 Ver acta

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
01/07/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidos.

 Ver resolución

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2020
30/06/2021

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 22 de xuño de 2021 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2020, composto por un total de 1.428 recibos.

 Ver anuncio

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA DE BAREMACIÓN E RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
23/06/2021

O Concello de Outes publica a acta de baremación e resolución da convocatoria do proceso de selección de socorristas.

 Ver acta

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS
21/06/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e desenvolvemento dos exercicios do proceso de selección de socorristas.

 Ver acta

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS NAS QUENDAS DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”
21/06/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coas listaxes provisionais de admitidos/as nas quendas do campamento de verán do programa “Outes concilia” 2021.

 Ver resolución

SELECCIÓN MONITOR/A DE VELA 2021: BASES DA CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN MONITOR/A DE VELA DA CAMPAÑA DE VERÁN 2021
18/06/2021

O Concello de Outes publica as bases para a contratación dun monitor/a de vela para a campaña de verán 2021.

 Ver bases

PROCESO DE AVALIACIÓN E ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS
17/06/2021

O Servizo de Orientación Laboral do Concello de Outes informa que xa está aberto o prazo para o proceso de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas.

 Ver máis información

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: BASES DA CONVOCATORIA, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DA PROBA DE APTITUDE FÍSICA
16/06/2021

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria e a lista definitiva de admitidos máis a data da proba de aptitude física do proceso de selección de socorristas.

 Ver bases da convocatoria

 Ver lista definitiva e data da proba física

PROGRAMA “RESPIRO FAMILIAR”
11/06/2021

O Concello de Outes informa da convocatoria, por parte da Consellería de Política Social, de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa “Respiro familiar” para persoas coidadoras.

As modalidades que se poden solicitar son:

 • Respiro no fogar
 • Respiro en residencia

O prazo de solicitude é ata o 30 de setembro de 2021.

Máis información e solicitudes nos Servizos Sociais Comunitarios, pedindo cita previa no 981 850 003.

NORMAS PARA AS CACHARELAS DE SAN XOÁN
08/06/2021

O Concello de Outes publica un bando cunha serie de normas de obrigado cumprimento para realizar cacharelas polo San Xoán.

Lembramos tamén que as persoas ou asociacións que desexen realizar unha cacharela deberán presentar unha solicitude no concello antes das 14:00 horas do día 21 de xuño.

 Ver bando

ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE
03/06/2021

O Centro de Información ás Mulleres de Outes informa da publicación no DOG nº 100, luns 31 de maio do 2021, da  Resolución da Secretaria Xeral da Igualdade da convocatoria  das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.

BENEFICIARIAS

 • Ter fillas/os exclusivamente ao seu cargo con idades comprendidas entre 2 e  12 anos.
 • Non convivencia coa parella afectiva.
 • Ter residencia nalgún dos concellos galegos.

DURACIÓN

 • As estadías serán entre 7 e 9 días, preferentemente entre finais do mes de xuño e principios de setembro
 • As axudas cobren os gastos de aloxamento en réxime de pensión completa e traslado de ida e volta desde o seu concello de residencia.
 • As estadías terán lugar dentro de Galicia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES

 • Ata mércores  30 de xuño de 2021

MÁIS INFORMACIÓN  E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Centro de Información ás Mulleres de Outes. (Praza do Bosque s/n - Teléfono 981850949 - Horario de 9:00 a 14:00 h)
OBRAS FINANCIADAS POLOS FONDOS EUROPEOS FEADER. PLAN MUNICIPAL DE MELLORA DE CAMIÑOS 2020-2021
02/06/2021

 Máis información

LISTAXES DEFINITIVAS DE USUARIOS/AS DE NOVO INGRESO ADMITIDOS/AS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES PARA O CURSO 2021/2022 E DATAS DE MATRÍCULA
27/05/2021

O Concello de Outes publica as listaxes definitivas de usuarios/as admitidos/as e as datas de matrícula no Punto de Atención á Infancia (P.A.I.) para o vindeiro curso 2021/2022.

 Ver listaxe e máis información

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2021.
19/05/2021

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 11 de maio de 2021, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2021, composto por un total de 5.609 recibos.

  Ver anuncio

MODIFICACIÓN DO PXOM PARA CHAN INDUSTRIAL
19/05/2021

O Concello de Outes informa que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental abríu o prazo de consultas no procedemento de avaliación ambiental estratéxica que inicia os trámites para modificar o PXOM de Outes, de cara a delimitar un novo sector urbanizable industrial.

 Máis información

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: ACTA DAS ENTREVISTAS E RESOLUCION DA CONVOCATORIA
11/05/2021

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria do proceso de selección de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver acta

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DA PROBA PRÁCTICA DE COÑECEMENTO DE GALEGO. DATA DAS ENTREVISTAS.
07/05/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e desenvolvemento da proba práctica de coñecemento de galego e as datas das entrevistas do proceso de selección de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver acta

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DA PROBA PRÁCTICA. DATA DA PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO.
04/05/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e desenvolvemento da proba práctica e máis a data da proba de coñecemento de galego do proceso de selección de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver acta

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DE USUARIOS/AS ADMITIDOS/AS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES PARA O CURSO 2021/2022
29/04/2021

O Concello de Outes publica as listaxes de usuarios/as admitidos/as no Punto de Atención á Infancia (P.A.I.) para o vindeiro curso 2021/2022.

 Ver listaxes

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E BAREMACIÓN. DATA DA PROBA PRÁCTICA
26/04/2021

O Concello de Outes publica a Acta de Constitución do Tribunal e baremación para a contratación de seis operarios de servizos básicos municipais e a data da proba práctica dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver acta

CAMPAÑA DE COMPOSTAXE
16/04/2021

O Concello de Outes, comprometido coa protección do noso medio natural, pon en marcha un novo programa de compostaxe doméstica e comunitaria.

Como parte desta campaña procederase á entrega, de balde, de 175 composteiros domésticos e instalaranse tres zonas de compostaxe comunitaria: unha no núcleo urbano, outra no CEIP de Outes e, finalmente, un terceiro no centro Adisbismur. Estas tres zonas de compostaxe darán a oportunidade a aquelas vivendas que non conten con zona verde de contribuír á reciclaxe dos residuos orgánicos.

No que respecta ao programa de compostaxe doméstica, este desenvolverase de xeito máis intenso nas parroquias de San Tirso de Cando, San Miguel de Valadares, Santo Ourente e Santa María de Entíns e San Xoan de Sabardes, aínda que estará aberto a toda a veciñanza de Outes.

As persoas que soliciten o composteiro poderán recollelo nas charlas informativas que terán lugar en xuño-xullo. A estas persoas faráselle tamén entrega dun manual de compostaxe e todas elas recibirán unha visita do persoal técnico encargado do proxecto co fin de analizar como evoluciona o proceso de compostaxe e resolver dúbidas.

O prazo de solicitude dos composteiros está xa aberto. Esta solicitude pode facerse por teléfono, chamando ao 662 52 36 14, ou enviando un correo electrónico a alba.quintela@outes.gal, indicando nome e apelidos, enderezo da vivenda onde se vai colocar o composteiro e un teléfono de contacto.

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS
08/04/2021

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos para a contratación de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver lista

MODELO DE CARTEL PEL-REACTIVA
23/03/2021

Segundo as obrigas das bases reguladoras das axudas PEL-Reactiva, poñemos a disposición dos negocios beneficiarios un modelo de cartel no que se fai pública a axuda da Deputación da Coruña e o Concello de Outes.

 Descargar cartel

PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA CURSO 2021/2022: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO AS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN
17/03/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos/as, logo de rematado o prazo para solicitudes de renovación, no Punto de Atención á Infancia de Outes para o curso 2021/2022.

 Ver resolución

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS
17/03/2021

O Concello de Outes publica a convocatoria de selección para a contratación de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver bases da convocatoria

LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS BENEFICIARIAS DAS AXUDAS PEL-REACTIVA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA E DO CONCELLO DE OUTES
11/03/2021

Ábrese un prazo para alegacións ou emendas de 5 días hábiles. Á finalización do prazo se non houbese alegacións este listado pasará a considerarse definitivo.

Para a resolución definitiva do pago e segundo as bases da convocatoria, as persoas beneficiarias deben de presentar con data límite 31 de marzo por sede electrónica do concello, facturas e os seus xustificantes de pago polo importe concedido.

 Ver listado

PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DO P.A.I. DE OUTES
04/03/2021

O Concello de Outes informa de que xa está publicado no BOP o procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias do Punto de Atención á Infancia do concello para o curso 2021/2022.

Dito procedemento pode consultarse no  BOP da provincia da Coruña do 4 de marzo.

DESPREGUE DA FIBRA ÓPTICA EN OUTES
23/02/2021

Segundo nos trasladan da empresa que está a realizar o despregue da fibra óptica no concello, do que é responsable Telefónica, nas últimas semanas realizáronse as obras de conexión nos lugares de Catasueiro, Áspera e Viro. O servizo aínda tardará en estar efectivo canto menos un mes. O plan segue coas obras de Villardigo, Cuns e Lagoa.

Por outra banda, os problemas de conexión na rúa da Capela, na Serra de Outes, tamén están sendo solucionados co que o servizo poderá ser efectivo proximamente.

Picar aquí para ver as previsións de despregue nos distintos lugares do concello.

SUBVENCIÓNS A FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS, CLUBS E SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS.
08/02/2021

O Concello de Outes informa de que a Secretaría Xeral para o Deporte convocou subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos.

Máis información na  sede electrónica da Xunta de Galicia

RENOVACIÓN DEMANDA DE EMPREGO
30/12/2020

A partir do próximo 1 de xaneiro de 2021 será preciso volver a renovar a demanda de emprego nas datas indicadas no seu documento informativo de renovación.

Para facilitar o cumprimento deste trámite, e para que non teña que achegarse a súa oficina de emprego, Emprego Galicia pon en marcha unha nova canle: a renovación da demanda de emprego tamén mediante un número persoal de identificación (habitualmente coñecido como PIN).

Envío do número PIN

Este PIN (número persoal de identificación), composto por catro cifras, envíase por correo electrónico a todas aquelas persoas demandantes que teñan rexistrado un enderezo electrónico na súa demanda de emprego. Lembre que o dito PIN é persoal e intrasferible.

Ademais, se non ten unha conta de enderezo electrónico asociada á súa demanda, recibirá unha mensaxe SMS no teléfono móbil que teña asociado á súa demanda de emprego.

Por iso, non esqueza que é moi importante que manteña actualizados os datos persoais da súa demanda de emprego.

 Como renovar a demanda de emprego mediante o PIN

Unha vez teña o seu PIN poderá renovar a súa demanda de emprego mediante unha chamada ao 012 (981 900 643 se chama desde fóra de Galicia) ou a través do portal web do Servizo Público de Emprego (https://emprego.xunta.gal/portal/gl/) pulsando na ligazón que estará dispoñible nesa mesma páxina desde o próximo 1 de xaneiro.

 • En resumo, a partir do 1 de xaneiro de 2021 será posible renovar a demanda de emprego polos seguintes medios:
 1. A través da Oficina Virtual do Portal de emprego de Galicia (emprego.xunta.gal), á que se pode acceder co certificado dixital, DNI-e ou solicitando o usuario e contrasinal nunha oficina de emprego.
 2. Desde o teléfono móbil, empregando a aplicación MOBEM, dispoñible para Android e iOS.
 3. Empregando o PIN de 4 díxitos no portal https://emprego.xunta.gal/portal/gl/renovacion-pin (sen necesidade de autenticarse, como pasa na cita previa) ou mediante unha chamada telefónica ao número 012 (981 900 643 se chama desde fora de Galicia).

Nos puntos de información dos concellos ou das oficinas de emprego, mediante a impresión dactilar ou PIN.

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO
07/11/2020

O Concello de Outes publica o certificado de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida e tratamento de lixo.

 Ver certificado

LOCAL DE ENSAIO DO CONCELLO DE OUTES
14/10/2020

O Concello de Outes pon a disposición da cidadanía do concello e/ou xente vinculada ao mesmo cunha relación de traballo e/ou familia un espazo para o ensaio musical.

O local de ensaio está situado nunha aula do antigo colexio do Cruceiro de Roo e conta cun espazo insonorizado e dispón tamén dun almacén para gardar os instrumentos.

 Ver normas de uso do local de ensaio 

 Folla de solicitude do local de ensaio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2020
13/08/2020

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 20 de xullo de 2020, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2020, composto por un total de 3.522 recibos.

 Ver anuncio

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2020
10/07/2020

O Concello de Outes publica o calendario do contribuínte cos períodos voluntarios de ingreso das débedas de vencemento periódico.

 Ver calendario

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2020
26/06/2020

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 8 de xuño de 2020, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2020, composto por un total de 5.584 recibos.

 Ver anuncio

DEPÓSITO DO LIXO NOS CONTEDORES
06/05/2020

A FEGAMP recomenda pechar as tapas dos contedores de lixo. As tapas deben permanecer pechadas por hixiene, para evitar cheiros, minimizar a proliferación de animais e insectos e por cuestións económicas.

A contaminación de coronavirus polo contacto directo coas tapas dos contedores pódese evitar co uso de luvas cando se vaia depositar o lixo, botando un xel hidroalcólico e lavando as mans con auga e xabón. Estas medidas son efectivas e evitan a exposición da poboación aos riscos sanitarios derivados de deixar as tapas dos contedores abertas.

Ver circular da FEGAMP

CAMPAÑA “ESTAMOS CONTIGO, A VIOLENCIA DE XÉNERO PARÁMOLA UNIDAS”
28/04/2020

Recursos de prevención da violencia de xénero en situación de confinamento polo COVID-19.

Máis información

MODIFICACIÓN NOS TRÁMITES PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NAS PROXIMIDADES DOS RÍOS
22/04/2020

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou un novo decreto para facilitar a execución de obras menores de conservación e mantemento nas proximidades dos ríos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Trátase da modificación do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que aumenta os casos nos que se pode substituír o trámite de autorización polo de declaración responsable. Inclúense traballos menores na zona de policía dos ríos da demarcación Galicia-Costa, en xeral unha franxa de 100 metros a cada lado das canles dos ríos.

Este cambio no regulamento introduce ademais que os traballos menores do dominio público hidráulico ou na zona de policía poidan comezarse dende o mesmo momento da prestación da declaración responsable, o que axiliza a súa tramitación.

Descargar folleto informativo

CERTIFICADO DE ACORDO PLENARIO
03/04/2020

O Concello de Outes informa do acordo de aprobación do Plan Anual Normativo para o ano 2020.

Ver o certificado do acordo

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS E REGULAMENTOS
04/12/2019

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinados, os textos de ordenanzas e regulamentos que a continuación se publican e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinada por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica e nesta páxina web:

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR “OUTES CONCILIA”

Ver REGULAMENTO DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial das ordenanzas e regulamentos.

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá