Taboleiro de anuncios

ANUNCIO: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E A SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DO PARQUE EÓLICO SETE FONTES
18/10/2021

O Concello de Outes informa do anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Sete Fontes de 54  MW e a súa infraestrutura de evacuación.

Ver anuncio no BOE

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO “SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN CONXUNTA DOS PARQUES EÓLICOS MARAGOUTO E BANZAS”
13/10/2021

O Concello de Outes publica, para a súa exposición pública, a documentación do proxecto “SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN CONXUNTA DOS PARQUES EÓLICOS MARAGOUTO E BANZAS”

 Documentación do proxecto

 Xustificante de saída

 Acuse de recibo

PROGRAMA “OUTES CONCILIA”: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS NOS SERVIZOS DE MADRUGADORES E TARDES DIVERTIDAS PARA O CURSO 2021-2022
22/09/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa listaxe definitiva de admitidos/as nos servizos de Madrugadores e Tardes Divertidas do Programa “Outes Concilia” para o curso 2021-2022.

 Ver resolución

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CESIÓN DE USO DE PREDIOS RÚSTICOS MUNICIPAIS NO LUGAR DE GOSENDE, EN VALADARES
17/09/2021

O Concello de Outes anuncia unha convocatoria para a cesión de uso de predios rústicos municipais.

 Ver anuncio

PROGRAMA “OUTES CONCILIA”: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS NOS SERVIZOS DE MADRUGADORES E TARDES DIVERTIDAS PARA O CURSO 2021-2022
08/09/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa listaxe provisional de admitidos/as nos servizos de Madrugadores e Tardes Divertidas do Programa “Outes Concilia” para o curso 2021-2022.

 Ver resolución

BONO COIDADO
23/08/2021

O Concello de Outes informa de que está aberto o prazo para a solicitude de axudas económicas para a conciliación. As axudas están destinadas ó pagamento do importe de servizos de atención á infancia, ben por situacións puntuais de necesidade coa contratación de persoal ou servizos de atención á infancia no domicilio, ou ben coa asistencia a servizos autorizados de conciliación (ludotecas, espazos infantís) e/ou a campamentos nos períodos de vacacións escolares.

Poderán ser beneficiarias as familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2021. O prazo de presentación de solicitudes finalizará o día 30 de setembro de 2021.

Máis información no despacho da Educadora Familiar ou no teléfono 981 850 003 (Juana).

Bases da convocatoria DOG 09/08/2021

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES PERCEPTORES DA RISGA PARA O CONCELLO DE OUTES: ACTA
19/08/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento dos exercicios dos/das aspirantes ao proceso de selección de dúas persoas que sexan perceptoras da Renda de Inserción Social de Galicia (Risga) para desenvolver o traballo de operarias de Servizos Múltiples.

 Ver acta

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA (CELGA)
18/08/2021

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou no Diario Oficial de Galiza (DOG) a convocatoria de cursos en liña de linguaxe administrativa de nivel medio e superior e os cursos preparatorios para o Celga (2021/2022). 

Estes cursos son de balde e impartiranse entre outubro de 2021 e maio de 2022, en horario de mañá ou de tarde.

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2021, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro), e desde o 4 ata o 14 de xaneiro de 2022, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Para máis información consultar o  DOG Núm. 155, chamar ao teléfono 981 850 003 ou escribir a normalizacion@outes.gal

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES PERCEPTORES DA RISGA PARA O CONCELLO DE OUTES: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
16/08/2021

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos ao proceso de selección de dúas persoas que sexan perceptoras da Renda de Inserción Social de Galicia (Risga) para desenvolver o traballo de operarias de Servizos Múltiples.

 Ver lista

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL ALUMNADO-TRABAJADOR DEL TALLER DUAL DE EMPLEO “OUTES-NOIA-LOUSAME 2020”
16/08/2021

El Ayuntamiento de Outes publica las bases de convocatoria de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena a favor del alumnado-trabajador del taller dual de empleo “OUTES-NOIA-LOUSAME 2020”.

 Ver bases 

 Modelo de solicitude

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES PERCEPTORES DA RISGA PARA O CONCELLO DE OUTES: MODIFICACIÓN DAS BASES DE SELECCIÓN
16/08/2021

O Concello de Outes publica unha modificación das bases de selección de dúas persoas que sexan perceptoras da Renda de Inserción Social de Galicia (Risga) para desenvolver o traballo de operarias de Servizos Múltiples.

 Ver modificación

Bases. Selección 2 persoas que sexan perceptoras da RISGA para operarias de servizos múltiples
06/08/2021

O Concello de Outes publica as bases de selección de dúas persoas que sexan perceptoras da Renda de Inserción Social de Galicia (Risga) para desenvolver o traballo de operarias de Servizos Múltiples.

Ver documento

Acta de selección de tractorista do programa APROL RURAL
01/08/2021

O Concello de Outes publica a acta 3 para a selección dunha persoa para tractorista dentro do programa da Xunta de Galicia para o fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL)

Ver acta

Listaxe definitiva do proceso de selección de tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021
27/07/2021

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de persoas admitidas para o proceso de selección de tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

Ver resolución

PROXECTO DE SINALIZACIÓN E DIRECCIÓN ÚNICA NA RÚA DO CONCHIDO
26/07/2021

O Concello de Outes ten a intención de mellorar a sinalización e establecer como vía de dirección única a rúa do Conchido, na Serra de Outes.

O prazo para facer calquera tipo de consideración ao proxecto remata o 6 de agosto.

Ver planos

Listaxe definitiva do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021
23/07/2021

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

Ver acta 1 

Ver acta 2

SELECCIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2021: ACTA 1
19/07/2021

O Concello de Outes publica a acta número 1 do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

 Ver acta

SELECCIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2021
19/07/2021

O Concello de Outes publica as resolucións de alcaldía coas bases e máis a lista definitiva de admitidos no proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

 Ver bases

 Ver lista de admitidos

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E DE ESPERA NAS QUENDAS DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”
13/07/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coas listaxes definitivas de admitidos/as e de espera nas distintas quendas do campamento de verán do programa “Outes concilia” 2021.

 Ver resolución

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS, BAREMACIÓN E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
01/07/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, desenvolvemento dos exercicios, baremación e resolución da convocatoria de selección de socorristas.

 Ver acta

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
01/07/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidos.

 Ver resolución

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2020
30/06/2021

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 22 de xuño de 2021 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2020, composto por un total de 1.428 recibos.

 Ver anuncio

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA DE BAREMACIÓN E RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
23/06/2021

O Concello de Outes publica a acta de baremación e resolución da convocatoria do proceso de selección de socorristas.

 Ver acta

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS
21/06/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e desenvolvemento dos exercicios do proceso de selección de socorristas.

 Ver acta

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS NAS QUENDAS DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”
21/06/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coas listaxes provisionais de admitidos/as nas quendas do campamento de verán do programa “Outes concilia” 2021.

 Ver resolución

SELECCIÓN MONITOR/A DE VELA 2021: BASES DA CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN MONITOR/A DE VELA DA CAMPAÑA DE VERÁN 2021
18/06/2021

O Concello de Outes publica as bases para a contratación dun monitor/a de vela para a campaña de verán 2021.

 Ver bases

PROCESO DE AVALIACIÓN E ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS
17/06/2021

O Servizo de Orientación Laboral do Concello de Outes informa que xa está aberto o prazo para o proceso de avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas.

 Ver máis información

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: BASES DA CONVOCATORIA, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DA PROBA DE APTITUDE FÍSICA
16/06/2021

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria e a lista definitiva de admitidos máis a data da proba de aptitude física do proceso de selección de socorristas.

 Ver bases da convocatoria

 Ver lista definitiva e data da proba física

PROGRAMA “RESPIRO FAMILIAR”
11/06/2021

O Concello de Outes informa da convocatoria, por parte da Consellería de Política Social, de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa “Respiro familiar” para persoas coidadoras.

As modalidades que se poden solicitar son:

 • Respiro no fogar
 • Respiro en residencia

O prazo de solicitude é ata o 30 de setembro de 2021.

Máis información e solicitudes nos Servizos Sociais Comunitarios, pedindo cita previa no 981 850 003.

OBRAS FINANCIADAS POLOS FONDOS EUROPEOS FEADER. PLAN MUNICIPAL DE MELLORA DE CAMIÑOS 2020-2021
02/06/2021

 Máis información

LISTAXES DEFINITIVAS DE USUARIOS/AS DE NOVO INGRESO ADMITIDOS/AS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES PARA O CURSO 2021/2022 E DATAS DE MATRÍCULA
27/05/2021

O Concello de Outes publica as listaxes definitivas de usuarios/as admitidos/as e as datas de matrícula no Punto de Atención á Infancia (P.A.I.) para o vindeiro curso 2021/2022.

 Ver listaxe e máis información

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2021.
19/05/2021

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 11 de maio de 2021, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2021, composto por un total de 5.609 recibos.

  Ver anuncio

MODIFICACIÓN DO PXOM PARA CHAN INDUSTRIAL
19/05/2021

O Concello de Outes informa que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental abríu o prazo de consultas no procedemento de avaliación ambiental estratéxica que inicia os trámites para modificar o PXOM de Outes, de cara a delimitar un novo sector urbanizable industrial.

 Máis información

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: ACTA DAS ENTREVISTAS E RESOLUCION DA CONVOCATORIA
11/05/2021

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria do proceso de selección de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver acta

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS BÁSICOS MUNICIPAIS: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DA PROBA PRÁCTICA DE COÑECEMENTO DE GALEGO. DATA DAS ENTREVISTAS.
07/05/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e desenvolvemento da proba práctica de coñecemento de galego e as datas das entrevistas do proceso de selección de seis operarios de servizos básicos municipais dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña para o ano 2021.

 Ver acta

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DE USUARIOS/AS ADMITIDOS/AS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES PARA O CURSO 2021/2022
29/04/2021

O Concello de Outes publica as listaxes de usuarios/as admitidos/as no Punto de Atención á Infancia (P.A.I.) para o vindeiro curso 2021/2022.

 Ver listaxes

MODELO DE CARTEL PEL-REACTIVA
23/03/2021

Segundo as obrigas das bases reguladoras das axudas PEL-Reactiva, poñemos a disposición dos negocios beneficiarios un modelo de cartel no que se fai pública a axuda da Deputación da Coruña e o Concello de Outes.

 Descargar cartel

PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA CURSO 2021/2022: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO AS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN
17/03/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos/as, logo de rematado o prazo para solicitudes de renovación, no Punto de Atención á Infancia de Outes para o curso 2021/2022.

 Ver resolución

PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DO P.A.I. DE OUTES
04/03/2021

O Concello de Outes informa de que xa está publicado no BOP o procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias do Punto de Atención á Infancia do concello para o curso 2021/2022.

Dito procedemento pode consultarse no  BOP da provincia da Coruña do 4 de marzo.

DESPREGUE DA FIBRA ÓPTICA EN OUTES
23/02/2021

Segundo nos trasladan da empresa que está a realizar o despregue da fibra óptica no concello, do que é responsable Telefónica, nas últimas semanas realizáronse as obras de conexión nos lugares de Catasueiro, Áspera e Viro. O servizo aínda tardará en estar efectivo canto menos un mes. O plan segue coas obras de Villardigo, Cuns e Lagoa.

Por outra banda, os problemas de conexión na rúa da Capela, na Serra de Outes, tamén están sendo solucionados co que o servizo poderá ser efectivo proximamente.

Picar aquí para ver as previsións de despregue nos distintos lugares do concello.

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO
07/11/2020

O Concello de Outes publica o certificado de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida e tratamento de lixo.

 Ver certificado

LOCAL DE ENSAIO DO CONCELLO DE OUTES
14/10/2020

O Concello de Outes pon a disposición da cidadanía do concello e/ou xente vinculada ao mesmo cunha relación de traballo e/ou familia un espazo para o ensaio musical.

O local de ensaio está situado nunha aula do antigo colexio do Cruceiro de Roo e conta cun espazo insonorizado e dispón tamén dun almacén para gardar os instrumentos.

 Ver normas de uso do local de ensaio 

 Folla de solicitude do local de ensaio

DEPÓSITO DO LIXO NOS CONTEDORES
06/05/2020

A FEGAMP recomenda pechar as tapas dos contedores de lixo. As tapas deben permanecer pechadas por hixiene, para evitar cheiros, minimizar a proliferación de animais e insectos e por cuestións económicas.

A contaminación de coronavirus polo contacto directo coas tapas dos contedores pódese evitar co uso de luvas cando se vaia depositar o lixo, botando un xel hidroalcólico e lavando as mans con auga e xabón. Estas medidas son efectivas e evitan a exposición da poboación aos riscos sanitarios derivados de deixar as tapas dos contedores abertas.

Ver circular da FEGAMP

CAMPAÑA “ESTAMOS CONTIGO, A VIOLENCIA DE XÉNERO PARÁMOLA UNIDAS”
28/04/2020

Recursos de prevención da violencia de xénero en situación de confinamento polo COVID-19.

Máis información

MODIFICACIÓN NOS TRÁMITES PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NAS PROXIMIDADES DOS RÍOS
22/04/2020

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou un novo decreto para facilitar a execución de obras menores de conservación e mantemento nas proximidades dos ríos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Trátase da modificación do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que aumenta os casos nos que se pode substituír o trámite de autorización polo de declaración responsable. Inclúense traballos menores na zona de policía dos ríos da demarcación Galicia-Costa, en xeral unha franxa de 100 metros a cada lado das canles dos ríos.

Este cambio no regulamento introduce ademais que os traballos menores do dominio público hidráulico ou na zona de policía poidan comezarse dende o mesmo momento da prestación da declaración responsable, o que axiliza a súa tramitación.

Descargar folleto informativo

CERTIFICADO DE ACORDO PLENARIO
03/04/2020

O Concello de Outes informa do acordo de aprobación do Plan Anual Normativo para o ano 2020.

Ver o certificado do acordo

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE ORDENANZAS E REGULAMENTOS
04/12/2019

De conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinados, os textos de ordenanzas e regulamentos que a continuación se publican e poidan, no seu caso, presentarse as reclamacións que se estimen oportunas. Durante o devandito prazo poderá ser examinada por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará ao dispor dos interesados na sede electrónica e nesta páxina web:

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES

Ver ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR “OUTES CONCILIA”

Ver REGULAMENTO DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”

No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación inicial das ordenanzas e regulamentos.

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá