Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS (CAMPAÑA DE VERÁN 2024)

O Concello de Outes publica as actas da fase de oposición e fase de concurso, así como o prazo de alegacións, do procedemento de selección de 4 socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán 2024.

 Ver acta da fase de oposición

 Ver acta da fase de concurso