Taboleiro de anuncios

SELECCIÓN DE PERSOAL: 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DE RISGA EN OUTES
14/06/2024

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións finais e a resolución da convocatoria para a selección de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DE RISGA EN OUTES
12/06/2024

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos para a selección de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DE RISGA EN OUTES
06/06/2024

O Concello de Outes publica a convocatoria para a selección de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver bases da convocatoria

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DA RISGA EN OUTES: ACTA 1
05/06/2023

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións e a resolución da convocatoria do proceso para contratar a 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores da RISGA en Outes.

 Ver acta

CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DE RISGA
05/06/2023

O Concello de Outes publica un decreto de alcaldía para corrixir un erro nas bases da convocatoria para a contratación de 2 operarios/as de servizos múltiples entre perceptores de RISGA.

 Ver decreto.

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DA RISGA EN OUTES: LISTA DEFINITIVA
29/05/2023

O Concello de Outes publica a relación definitiva de aspirantes admitidos e a data da proba practica da convocatoria para contratar a 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores da RISGA en Outes.

 Ver resolución

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES ENTRE PERCEPTORES DA RISGA EN OUTES
26/05/2023

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar a 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores da RISGA en Outes.

 Ver bases