Política de privacidad

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE OUTES (en adiante A ENTIDADE), con dirección RÚA DA VILA 1, 15230 - OUTES (A CORUÑA).

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “Consulta”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do sitio web.

  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no sitio web, así como calquera outra consulta que poida ter.

  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue datos persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.-LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao marcar o recadro "ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS"

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos:

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento e a opoñerse ao tratamento.

  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.
O CONCELLO DE OUTES dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito no CONCELLO DE OUTES, RÚA DA VILA 1, 15230 - A CORUÑA; CORREO@OUTES.ES.
Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE OUTES en RÚA DA VILA 1, 15230 – A CORUÑA; CORREO@OUTES.ES.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE
O CONCELLO DE OUTES ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.