Taboleiro de anuncios

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
19/06/2024

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións definitivas e proposta de nomeamentos das seguintes prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C04. TECNICO/A SOCIOCULTURAL
 • C15. CONSERXE-LIMPADOR/A
 • C16. LIMPADOR/A
 • C18. RECEPCIONISTA PISCINA
 • C19. MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA
 • C20 LIMPADOR/A PISCINA
 • C24 CONSERXE COLEXIO
 • C03. PSICÓLOGO/A CIM
 • C22. ORIENTADOR/A LABORAL
 • C23. TRABALLADOR/A SOCIAL
 • C08 COORDINADOR/A PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA
 • C09. AUXILIAR PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
19/06/2024

O Concello de Outes publica a acta logo de realizado o procedemento para resolver os empates, das seguintes prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C04. TECNICO/A SOCIOCULTURAL
 • C15. CONSERXE-LIMPADOR/A
 • C16. LIMPADOR/A
 • C18. RECEPCIONISTA PISCINA
 • C19. MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA
 • C20. LIMPADOR/A PISCINA
 • C24. CONSERXE COLEXIO
 • C03. PSICÓLOGO/A CIM
 • C22. ORIENTADOR/A LABORAL
 • C23. TRABALLADOR/A SOCIAL
 • C08. COORDINADOR/A PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA
 • C09. AUXILIAR PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
20/05/2024

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións definitivas e proposta de nomeamentos  das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C01. AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO
 • C05. DIRECTOR/A BANDA DE MUSICA
 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C07. RESPONSABLE CENTRO NÁUTICO/PISCINA MUNICIPAL
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12.OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14. OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES
 • C17. TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
 • C21. TÉCNICO/A PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA E SOCIOCULTURAL
 • C10. CONDUTOR/A SERVIZOS MÚLTIPLES

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
20/05/2024

O Concello de Outes publica a acta logo de rematado o prazo para formular as alegacións pertinentes ás listaxes provisionais publicada na páxina web e na sede electrónica do Concello de Outes  das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C02. ASESOR/A XURÍDICO/A DO CIM
 • C04. TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL
 • C15. CONSERXE-LIMPADOR/A
 • C16. LIMPADOR/A
 • C18. RECEPCIONISTA PISCINA
 • C19. MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA
 • C20. LIMPADOR/A PISCINA
 • C24. CONSERXE COLEXIO
 • C03.PSICÓLOGO/A CIM
 • C22.ORIENTADOR/A LABORAL
 • C23.TRABALLADOR/A SOCIAL
 • C08. COORDINADOR/A PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA
 • C09. AUXILIAR PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA

Visto que varios dos aspirantes están empatados na puntuación e segundo o exposto no punto 9.7, esgotados todos os criterios establecidos para resolver os empates é necesario aplicar o criterio establecido no apartado 5º “.....e finalmente, no caso de que non teña sido posible desfacer os empates trala aplicación de todos os criterios anteriores, estes resolveranse por sorteo, realizado por e ante os respectivos Tribunais, e coa presenza de todas as persoas aspirantes afectadas que así o desexen.”

Dito procedemento levarase a cabo o vindeiro día 24 de MAIO de 2024 ás 10:00h no salón de plenos da Casa do Concello de Outes.

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
16/05/2024

O Concello de Outes publica as cualificacións da primeira e segunda convocatoria das probas de coñecemento de lingua galega para aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente.

 Acta da primeira convocatoria

 Acta da segunda convocatoria

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
16/05/2024

O Concello de Outes publica a acta logo de realizado o procedemento para resolver os empates, das seguintes prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14.OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
07/05/2024

O Concello de Outes publica a data da segunda convocatoria da proba de coñecemento de lingua galega para  aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente e que se relacionan no seguinte anuncio:

 Ver anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
06/05/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C08. COORDINADOR/A PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANICA
 • C09.AUXILIAR PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
29/04/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C03. PSICÓLOGO/A DO CIM
 • C22. ORIENTADOR/A LABORAL
 • C23. TRABALLADOR/A SOCIAL

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
29/04/2024

O Concello de Outes publica a data da proba de coñecemento de lingua galega para todos aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente.

 Ver anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
22/04/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C02. ASESOR/A XURÍDICO/A DO CIM
 • C04. TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL
 • C15. CONSERXE-LIMPADOR/A
 • C16. LIMPADOR/A
 • C18. RECEPCIONISTA PISCINA
 • C19. MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA
 • C20 LIMPADOR/A PISCINA
 • C24. CONSERXE COLEXIO

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
22/04/2024

O Concello de Outes publica a acta logo de rematado o prazo para formular as alegacións pertinentes á listaxe provisional publicada na páxina web e na sede electrónica do Concello de Outes en data 18.03.2024, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • C01. AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
 • C05. DIRECTOR/A DE BANDA DE MÚSICA
 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C07. RESPONSABLE CENTRO NÁUTICO/PISCINA MUNICIPAL
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14.OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES
 • C17. TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
 • C21.TÉCNICO/A PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA E SOCIOCULTURAL
 • C10.CONDUTOR/A SERVIZOS MÚLTIPLES

Visto que varios dos aspirantes están empatados na puntuación e segundo o exposto no punto 9.7, esgotados todos os criterios establecidos para resolver os empates é necesario aplicar o criterio establecido no apartado 5º “.....e finalmente, no caso de que non teña sido posible desfacer os empates trala aplicación de todos os criterios anteriores, estes resolveranse por sorteo, realizado por e ante os respectivos Tribunais, e coa presenza de todas as persoas aspirantes afectadas que así o desexen.”

Dito procedemento levarase a cabo o vindeiro día 26 de abril de 2024 ás 9:30h no salón de plenos da Casa do Concello de Outes.

 Ver acta

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)
18/03/2024

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

 • CO1. AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
 • C05. DIRECTOR/A DE BANDA DE MÚSICA
 • C06. TÉCNICO/A DE DEPORTES
 • C07. RESPONSABLE CENTRO NÁUTICO/PISCINA MUNICIPAL
 • C11. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ETAP/EDAR E SERVIZOS BÁSICOS
 • C12. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE OBRAS E MANTEMENTO
 • C13. OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES-APOIO ELECTRICIDADE
 • C14.OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES
 • C17. TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
 • C21.TÉCNICO/A PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA E SOCIOCULTURAL
 • C10.CONDUTOR/A SERVIZOS MÚLTIPLES

 Ver acta