Centro de día

Este centro xurdiu pola necesidade de ampliar os servizos que se ofertan co actual Centro Social, de forma que poidamos atender mellor aos nosos maiores e traballar polo seu benestar e a súa calidade de vida.

DIRECCIÓN: Praza do Bosque, 15230 - Outes

TELÉFONO: 981850090

HORARIO: De luns a sábado de 9:00 a 19:00 horas. Os domingos e festivos permanecerá pechado.

QUE É O CENTRO DE DÍA?
É un servicio social destinado á atención diúrna de persoas maiores que padezan perda da súa autonomía física e/ou psíquica e que, residindo nos seus propios fogares, precisan dunha serie de coidados de carácter persoal, terapéutico ou social.
A QUEN VAI DIRIXIDO?
A tódalas persoas maiores de 65 anos, ou excepcionalmente maiores de 60 anos, veciños de Outes, con certo nivel de dependencia social e funcional, que non requiran dun centro especializado.
QUE SERVIZOS PRESTA ?
  • Atención socio-sanitaria: Abrangue o seguimento do estado de saúde dos usuarios e os coidados persoais que precisen (hixiene persoal, apoio á mobilización, control de medicación, etc.)
  • Comedor: Comprende o xantar e a merenda, nos que se garantirá o aporte dietético e calórico adecuados. Con carácter excepcional, tamén se poderá incluír o almorzo.
  • Animación socio-cultural: Programación de actividades que se desenvolverán a cotío no centro, dirixidas a promover o benestar dos usuarios e a aproveitar o seu tempo de lecer.
  • Rehabilitación funcional: Realización de exercicios dirixidos por persoal cualificado (Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro/a) e axeitados ás necesidades dos usuarios.
A ONDE DIRIXIRSE PARA SOLICITAR A ADMISIÓN?

A solicitude realizarase no Concello, no despacho da traballadora social, que informará da documentación que se debe achegar.

Tamén se pode solicitar información chamando ao teléfono 981850003.