Escola Infantil Municipal

 

Foto EIM

 

A Escola Infantil Municipal de Outes é un servizo público de funcionamento diúrno, de titularidade municipal que depende da Área de Igualdade e Benestar; de carácter social e educativo, dirixido á poboación infantil de entre 3 meses e 3 anos.

ENDEREZO: Rúa da Emigración nº2, Cruceiro de Roo

TELÉFONOS: 981 850 053 / 699 672 015

ENDEREZO ELECTRÓNICO: eim@outes.gal

HORARIO DE ATENCIÓN: De luns a venres, de 8:00 a 19:00 horas

 

PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DA EIM DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2024/2025

 Lista provisional de admitos logo de rematado o prazo de solicitudes de novo ingreso

 Lista definitiva de admitidos logo de rematado o prazo de solicitudes de renovación

 

DOCUMENTACIÓN:

 Proxecto educativo

 Programación xeral anual

 Normas de funcionamento das escolas infantís

 Anexo 1 - Normas de funcionamento

 Procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula para o curso 2024/2025

 Solicitude de reserva de praza para o curso escolar 2024/2025

 Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de escola infantil municipal do Concello de Outes