Casa da Cultura

O Centro Sociocultural e Xuvenil do Concello de Outes, coñecido como a Casa da Cultura, é un edificio multidisciplinar que alberga de forma permanente a Aula de Informática, a Biblioteca Municipal e as oficinas de Información Xuvenil e de Animación Cultural, ademáis de acoller concertos, obras de teatro, exposicións, cursos...

Enderezo: Avd. de San Campio, nº 1, 15230 Serra de Outes

Teléfonos: 981850950 / 981842406

Horario:

De luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas

 

Sábado, de 11:00 a 13:00 horas (só biblioteca)

 

Na casa da cultura teñen a súa sede os seguintes departamentos:

ANIMACIÓN CULTURAL

Cartela subvención Deputación

A intervención da animadora cultural é unha axuda insubstituíble para os nosos rapaces, colectivo que nestes momentos sente máis necesidades, sobre todo no medio rural, para a formación de hábitos saudables, na liña de preparalo mediante o xogo, as actividades creativas, lectura de contos, etc, con intencións didácticas e a formación de grupos para evitar a rivalidade e a competitividade. Por todo isto é necesario educar ós rapaces na ocupación do seu tempo libre, axudándolle a discriminar entre actividades nocivas ou non desexables e outras saudables que estimulan a creatividade, actividades onde os rapaces aprendan a relacionarse uns cos outros e a preocuparse polos sentimentos dos demais, desapareza o medo ao fracaso e o fallo e se reafirme a confianza en si mesmo como persoa.

Obxectivos:

 • Promover a participación da nosa poboación, sobre todo a mais nova, en tódalas convocatorias do eido da cultura e do tempo de lecer. Este é un obxectivo prioritario.
 • Potenciar a recuperación das festas tradicionais, antroido, magosto.
 • Crear e afianzar hábitos de lectura en idades temperás, involucrando os centros de ensino e as familias.
 • Promover encontros con persoas (escritores, ilustradores, contacontos, editores) que teñan que ver co mundo dos libros.
 • Fomentar a creatividade e o traballo en equipo, mediante os talleres de plástica.
 • Promover cursos de formación específicos, como por exemplo de monitor de tempo libre, encadernación….
 • Realizar un tipo de actividades encamiñadas a promover a diversión, convivencia e integración dos rapaces a través dunha aventura continua, por exemplo mediante as actividades lúdicas e o campamento urbano.
 • Descubrir as posibilidades que ofrece o concello de Outes, para divertirse, relacionarse con tal de ter ilusión e un grupo de amigos con quen compartila.
 • Espertar o interese polo entorno e o medio natural, mediante os talleres de medio ambiente.

Contacto: animacion@outes.gal

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "NICOLASA AÑÓN"

A Biblioteca municipal de Outes é un centro local de información que lles facilita aos seus usuarios coñecementos e información mediante unha colección organizada de documentos, así como a través dos novos sistemas de información e tecnoloxías, e que garante o acceso libre e directo ao coñecemento, á información, ao ocio e á cultura, divulga a lectura e promove especificamente a lingua e a cultura galegas.

Servizos que presta:

 • Lectura e consulta en sala
 • Préstamo a domicilio
 • Información bibliográfica
 • Sección local
 • Sección infantil e xuvenil
 • Publicacións periódicas
 • Acceso a internet
 • Conexión inalámbrica
 • Actividades culturais (contacontos, campaña de animación á lectura, encontros con escritores, ilustradores,...)

Horarios:

Sala de lectura

 • De luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas

 

 • Sábado, de 11:00 a 13:00 horas

 

Préstamo de libros

 • Luns, de 11:00 a 13:00 horas e de 18:30 a 20:00 horas

 

 • De martes a venres, de 11:00 a 14:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas

 

 • Sábado, de 11:00 a 13:00 horas

 

Contacto: outes.rbgalicia@eidolocal.es

Enlaces:  - Catálogo de bibliotecas: www.opacmeiga.rbgalicia.org
                 - Rede de bibliotecas públicas de Galicia: rbgalicia.xunta.gal

 

AULA DE INFORMÁTICA

Rede de aulas informáticas

A Aula de informática da Casa da Cultura está dotada de 10 ordenadores con conexión a internet que se poden usar libremente e de forma gratuíta nos horarios marcados como aula aberta. Ademáis impártense cursos de informática de diversos niveis e dirixidos a diferentes rangos de idade.

Contacto: informaticos@outes.gal

 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL

Logo OMIXA Oficina de Información Xuvenil está a disposición dos mozos e mozas do concello que desexen coñecer as opcións que teñen en educación e formación, na búsqueda de emprego, en ocio e cultura, etc.

Contactoomix@outes.gal