Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 1 TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2024
16/05/2024

O Concello de Outes publica a acta da resolución da convocatoria do proceso de contratación dun tractorista brigada forestal, en réxime laboral temporal, dentro do programa APROL RURAL 2024.

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 1 TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2024
13/05/2024

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de aspirantes admitidos e máis a data da proba práctica do proceso de contratación dun tractorista brigada forestal, en réxime laboral temporal, dentro do programa APROL RURAL 2024.

 Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 1 TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2024
08/05/2024

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria de contratación dun tractorista brigada forestal, en réxime laboral temporal, dentro do programa APROL RURAL 2024.

 Ver bases da convocatoria

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2023: DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
29/05/2023

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento dos exercicios e resolución da convocatoria para contratar 1 tractorista brigada forestal dentro do Programa APROL RURAL 2023.

 Ver acta

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2023: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
25/05/2023

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos na convocatoria para contratar 1 tractorista brigada forestal dentro do Programa APROL RURAL 2023.

 Ver lista

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2023
25/05/2023

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar 1 tractorista brigada forestal dentro do Programa APROL RURAL 2023.

 Ver bases