Equipo de goberno

O equipo de goberno local está composto por:

D. MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ

 • Alcalde

D. ANXO NÚÑEZ FERNÁNDEZ

 • Tenente Alcalde
 • Concelleiro de Cultura, Festas e Xuventude
 • Concelleiro de Mobilidade e Comunicación

D. JOSÉ ANTONIO CAAMAÑO LESTÓN

 • 2º Tenencia de alcaldía
 • Concelleiro de Deportes, Igualdade e Benestar
 • Concelleiro de Medio Rural e Relacións Veciñais

D. XOSÉ MANUEL RAMOS CAAMAÑO

 • 3ª Tenencia de alcaldía
 • Concelleiro de Medio Ambiente

DNA. ALBA QUINTELA VILARIÑO

 • Concelleira de Obras e Servizos

DNA. Mª SOLEDAD AGRA TUÑAS

 • Concelleira de Turismo e Patrimonio

D. DANIEL RODRÍGUEZ GÁNDARA

 • Concelleiro de Educación