Servizos da casa do concello

Na Casa do Concello teñen a súa sede unha grande parte dos departamentos que traballan para o servizo e benestar dos cidadáns de Outes.

O edificio do concello, recentemente restaurado, está situado na Rúa da Vila, na Serra de Outes. Os teléfonos do Concello son o 981850003 e 981842400.

 

Área Administrativa

O persoal administrativo do Concello está á súa disposición para levar a cabo todo tipo de trámites de solicitudes, licencias, etc.

 

Arquitecto Técnico Municipal

O arquitecto técnico poderá resolver as súas dúbidas no relativo ao catastro e a licenzas de obras.

 

Policía Local

Horario de oficina: 9:00 - 21:00
Tlf: 649 42 90 68 - 981 850 350

 

Servizos Sociais

Os servizos sociais de atención primaria traballan para atender as necesidades de cada cidadán.

 

Educadora Familiar

A Educadora familiar ten, entre outras, a responsabilidade de deseñar, planificacar, seguir e avaliar proxectos de intervención socioeducativa.

 

Programa de axuda no fogar

Tres auxiliares de fogar municipais traballan neste programa.

 

Xulgado de Paz

O Xulgado de Paz, situado no baixo da Casa do Concello, ten as seguintes competencias:

  • Na Orde Penal, tramitar, celebrar e dictar sentencia en xuizos de faltas por feitos de pouca gravidade que ocorreran no Concello.
  • Na Orde Civil, tramitar, celebrar e dictar sentencia en asunto de cuantía inferior a 90 €.
  • Xestionar o Rexistro Civil, é dicir, celebrar bodas, inscribir nacementos, etc.

Teléfono: 981842470