Oferta de emprego público

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL: OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES

 Cualificación do primeiro exercicio e a data da segunda proba

 Lista definitiva de admitidos e excluídos e a data do primeiro exame

 Lista provisional de admitidos e excluídos

 Anuncio e bases da convocatoria

 

CONTRATACIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES - PERCEPTORES DA RISGA DE OUTES

 Resolución da convocatoria

Acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento dos exercicios

Bases da convocatoria

 

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA: BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2020

 Acta de desenvolvemento dos exercicios

Bases da convocatoria

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A 6 SOCORRISTAS PARA A CAMPAÑA DE VERÁN 2020

Resolución de contratación

 Acta das entrevistas e a resolución da convocatoria

 Acta de constitución do tribunal cualificador e o desenvolvemento dos exercicios

Anuncio e bases da convocatoria

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN MONITOR/A DE VELA PARA A CAMPAÑA DE VERÁN 2020

Anuncio e bases da convocatoria

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, ANUALIDADE 2020

 Acta cos resultados das entrevistas e a resolución da convocatoria

 Acta de constitución del tribunal y desarrollo del primero ejercicio

 Acta de constitución del tribunal, valoración de la fase de concurso, fecha de la prueba práctica de conocimiento del gallego y fechas de las entrevistas

 Resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidos e a data da primeira proba

 Resolución de alcaldía aprobando a lista provisional de admitidos

Anuncio e bases da convocatoria

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES

Resolución de contratación

Acta de desenvolvemento das entrevistas e resolución da convocatoria

Actas de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento da proba práctica e a de baremación dos méritos dos aspirantes e a data para a realización da entrevista

Lista definitiva de admitidos e excluídos e data da proba práctica

Lista provisional de admitidos e excluídos

Bases da convocatoria

 

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN

Lista provisional de admitidos e excluídos

Bases da convocatoria