Anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)

O Concello de Outes publica as cualificacións da primeira e segunda convocatoria das probas de coñecemento de lingua galega para aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente.

 Acta da primeira convocatoria

 Acta da segunda convocatoria