Anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

  • C02. ASESOR/A XURÍDICO/A DO CIM
  • C04. TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL
  • C15. CONSERXE-LIMPADOR/A
  • C16. LIMPADOR/A
  • C18. RECEPCIONISTA PISCINA
  • C19. MONITOR/A SOCORRISTA PISCINA
  • C20 LIMPADOR/A PISCINA
  • C24. CONSERXE COLEXIO

 Ver acta