Anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)

O Concello de Outes publica a data da segunda convocatoria da proba de coñecemento de lingua galega para  aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente e que se relacionan no seguinte anuncio:

 Ver anuncio