Anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e baremación provisonal, xunto co prazo de alegacións, das seguintes  prazas incluídas no proceso de estabilización:

  • C08. COORDINADOR/A PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANICA
  • C09.AUXILIAR PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA

 Ver acta