Anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: OEP PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL (Lei 20/2021, de 28 de decembro)

O Concello de Outes publica a data da proba de coñecemento de lingua galega para todos aqueles aspirantes que non están en posesión do CELGA ou equivalente.

 Ver anuncio