Anuncio

OFERTA DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE OUTES

O Concello de Outes publica a Oferta de Emprego Público, ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

 Ver anuncio