Perfil do contratante

Perfil do contratante

SUBMINISTRACIÓN E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED: ACLARACIÓN AOS PREGOS TÉCNICOS
27/07/2018 Logo pdfVer documento
ANUNCIO DE LICITACIÓN: SUBMINISTRACIÓN E COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED
17/07/2018 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer prego de cláusulas administrativas Logo pdfVer prego de prescricións técnicas
ANUNCIO DE APERTURA DE PLICAS: CAMIÑO CRESPOS A VALADARES
30/04/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE APERTURA DE PLICAS: CAMIÑO CRESPOS A VALADARES
22/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE LICITACIÓN: CAMIÑO CRESPOS A VALADARES
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. CAMIÑO BRIÓN-VIRO
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. CAMIÑO GUIMAREI DENDE XERAL (VALADARES) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. CAMIÑO NA BARREIRA E RIBA DE MAR (TARÁS) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. CAMIÑO NA FAMELGA (SAN LOURENZO) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. CAMIÑO PONTE DAS DONAS E BUISTE (SAN ORENTE) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. INTERIORES EN BRAÑO (CAAMAÑA-FREIXO) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. INTERIORES EN GULFIÁN (SAN COSME) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. INTERIORES EN MIRÁS (OUTES) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS INCLUIDAS NO POS + 2017. INTERIORES EN RIBA DE MAR (TARÁS) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE OBRA INTERIORES EN BOEL (OUTES) E OUTROS
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DO SUBMINISTRO DE SETE BOMBAS SOMERXIBLES
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DO SUBMINISTRO DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROZADORA
06/03/2018 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO: APERTURA DE PLICAS
20/12/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO: APERTURA DE PLICAS
01/12/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO: APERTURA DE PLICAS
24/11/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO: APERTURA DE PLICAS
08/11/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO: APERTURA DE PLICAS
08/11/2017 Logo pdfVer anuncio
SUBMINISTRACIÓN DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROZADORAS (BRAZO E ARRASTRE): ANUNCIO DE APERTURA DE PLICAS
03/11/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO LICITACIÓN: SUBMINISTRACIÓN DUN TRACTOR E DOUS APEIROS DESBROZADORAS (BRAZO E ARRASTRE) NOVOS
23/10/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer prego de cláusulas administrativas
ANUNCIO DE LICITACIÓN: CAMIÑO DA BARREIRA E RIBA DE MAR (TARÁS) E OUTROS
17/10/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE LICITACIÓN: INTERIORES EN BRAÑO (CAAMAÑA-FREIXO) E OUTROS
17/10/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE LICITACIÓN: CAMIÑO DA FAMELGA (SAN LOURENZO) E OUTROS
17/10/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE LICITACIÓN: INTERIORES EN GULFIÁN (SAN COSME) E OUTROS
17/10/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE LICITACIÓN: INTERIORES EN MIRÁS (OUTES) Y OTROS
17/10/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE LICITACIÓN: INTERIORES EN RIBA DE MAR (TARAS) E OUTROS
17/10/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO: APERTURA DE PLICAS PARA A ADXUDICACIÓN DA OBRA DE “INTERIORES EN BOEL E OUTROS”
13/10/2017 Logo pdfVer anuncio
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS
05/10/2017 Logo pdfVer prego
ANUNCIO DE LICITACIÓN: CAMIÑO BRIÓN-VIRO
05/10/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer proxecto
ANUNCIO DE LICITACIÓN: CAMIÑO PONTE DAS DONAS E BUISTE (S.ORENTE) E OUTROS
05/10/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer proxecto
ANUNCIO DE LICITACIÓN: CAMIÑO GUIMAREI DENDE XERAL (VALADARES) E OUTROS
05/10/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer proxecto
CONTRATO DE SUBMINISTRO DE SETE BOMBAS SOMERXIBLES: ANUNCIO DE APERTURA DE PROPOSICIÓNS
13/09/2017 Logo pdfVer anuncio
ANEXO I.- CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS da licitación de interiores en Boel
13/09/2017 Logo pdfVer cadro
ANUNCIO DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE OBRA “INTERIORES EN BOEL E OUTROS” I
05/09/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfCriterios
ANUNCIO DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE OBRA “INTERIORES EN BOEL E OUTROS” II
05/09/2017 Logo pdfVer proxecto Logo pdfVer prego de cláusulas administrativas
ANUNCIO DA LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE SETE BOMBAS SOMERXIBLES. “PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016”
08/08/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA “ACONDICIONAMENTO APARCAMENTO IGREXA DE OUTES E OUTROS”
31/07/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTES”
31/07/2017 Logo pdfVer anuncio
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTES
05/05/2017 Logo pdfVer anuncio Logo pdfVer prego de cláusulas
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: CONTRATOS DE OBRAS DO POS/2016
02/11/2016 Logo pdfAdxudicación de contratos de obras do POS/2016
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: CONTRATOS DE OBRAS DO PAI/2016
02/11/2016 Logo pdfAdxudicación de contratos de obras do PAI/2016
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: CONTRATOS DE OBRAS PAS 2015
02/11/2016 Logo pdfAdxudicación de contratos de obras (PAS 2015)
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRACIÓN DUN AUTOMÓBIL CON GUINDASTRE
20/09/2016 Logo pdfSubministración de automóbil con guindastre para brigada municipal de obras
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: OBRAS INCLUÍDAS NO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016
01/08/2016 Logo pdfVer anuncio
Gallery cartel agader