Anuncio

ANUNCIO: ABERTO O PRAZO DE LICITACIÓN DE 1 LICENZA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA A INSTALACIÓN DE POLBEIRA DURANTE A CELEBRACIÓN DO FESTIVAL DO PAMPALLÍN 2024.

Aberto o prazo de 5 días hábiles, a contar a partir do seguinte ó de publicación do presente anuncio, para a presentación de solicitudes de participación na licitación de 1 Licenza de uso común especial para a instalación de servizo de Polbeira durante a celebración do Festival do Pampallín 2024.

As solicitudes deberán presentarse segundo o Modelo de Declaración Responsable que pode descargarse a través desta páxina, así como dende o Portal de Transparencia aloxado na sede electrónica ( https://outes.sedelectronica.gal/transparency)

DOCUMENTACIÓN: