Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE. CORRECCIÓN DE ERROS.

Detectado un erro na transcrición das puntuacións referentes ao exame e publicadas na acta do 3 de xuño de 2024, publicase a seguinte corrección coa rectificación das puntuacións.

 Ver corrección de erros