Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: SELECCIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024

O Concello de Outes publica a acta coas cualificacións da proba de coñecemento  de galego daqueles/as aspirantes que non acreditaron estar en posesión do Celga 2 ou equivalente así como as puntuacións de tódolos/as aspirantes acadadas na fase de concurso.

 Ver acta