Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: SELECCIÓN DE 6 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES AO ABEIRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2024

O concello de Outes publica a acta coas puntuacións do primeiro exercicio da fase de oposición así como o lugar e data de celebración da proba de coñecemento de galego para os/as aspirantes que non acreditaron estar en posesión do Celga 2 ou equivalente.

 Ver acta