Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador, desenvolvemento do exercicio da fase de oposición e valoración do nivel de galego do proceso selectivo para a selección dun técnico/a de medio ambiente encadrado no proxecto “Renatur_Outes: renaturalización fluvial del Río Tines a su paso por el municipio de Outes”.

 Ver acta