Anuncio

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE

O Concello de Outes informa de que xa se poden solicitar as axudas para a promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

Son axudas para persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade que acrediten a necesidade dos apoios solicitados.

As actuacións subvencionables son:

  • Adaptación funcional do fogar e supresión de barreiras na vivenda.
  • Adquisición de próteses dentais e auditivas.
  • Adquisición e axudas técnicas ou produtos de apoio de uso persoal e intransferible.

A data límite para a presentación de solicitudes é o 19 de decembro de 2023.

Máis información nos servizos sociais do concello (teléfono 981 850 003)