Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A. FASE DE CONCURSO

O concello de Outes publica a acta de valoración da fase de concurso no proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de administrativo/a.

 Ver acta