Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: MONITOR/A-SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento das probas físicas e valoración de méritos para a selección de monitor/a-socorrista na piscina municipal. 

 Ver acta