Anuncio

CONSTITUCIÓN DE DÚAS BOLSAS DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL DO P.A.I. PERSOAL DE APOIO/AUXILIAR

O Concello de Outes publica as Actas de desenvolvemento e lectura do segundo exercicio da fase oposición, acta de valoración da fase de concurso e datas, lugar e hora para a realización da proba práctica de coñecemento do galego para a creación de dúas bolsas de emprego para a contratación laboral temporal de persoal para o Punto de Atención á Infancia (P.A.I.): persoal de apoio/auxiliar.

 Acta de desenvolvemento do segunto exercicio

 Acta de lectura do segundo exercicio

 Acta de valoración da fase de concurso