Anuncio

ELECCIÓN DE XUIZ DE PAZ SUBSTITUTO DO CONCELLO DE OUTES

O Concello de Outes publica a convocatoria para a elección de Xuíz de Paz Substituto.

NOTA: Para a xustificación de antecedentes penais bastará cunha declaración xurada.

 Ver bando

 Instancia e declaración responsable