Anuncio

BOLSA DE EMPREGO PERSOAL DE LIMPEZA: ACTA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA E DECRETO DE CONSTITUCIÓN DA BOLSA DE EMPREGO

O Concello de Outes publica a acta de resolución da convocatoria para o proceso de selección de persoal para unha bolsa de emprego para persoal de limpeza e o Decreto polo que se constitúe dita bolsa.

 Ver acta de resolución

 Ver decreto de constitución da bolsa