Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022, e a data de realización do segundo exercicio.

 Ver acta