Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA DA SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO MARAGOUTO NOS CONCELLOS DE OUTES E MAZARICOS

O Concello de Outes informa que no DOG do 19 de abril se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Maragouto, nos concellos de Outes e Mazaricos.

O anuncio pode verse completo no seguinte enlace:  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220419/AnuncioG0596-060422-0001_gl.html