Anuncio

ANUNCIO: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E A SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DO PARQUE EÓLICO SETE FONTES

O Concello de Outes informa do anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Sete Fontes de 54  MW e a súa infraestrutura de evacuación.

Ver anuncio no BOE