Anuncio

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO “SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN CONXUNTA DOS PARQUES EÓLICOS MARAGOUTO E BANZAS”

O Concello de Outes publica, para a súa exposición pública, a documentación do proxecto “SOLUCIÓN DE EVACUACIÓN CONXUNTA DOS PARQUES EÓLICOS MARAGOUTO E BANZAS”

 Documentación do proxecto

 Xustificante de saída

 Acuse de recibo

 Máis información e documentación