Anuncio

CERTIFICADO DE ACORDO PLENARIO

O Concello de Outes informa do acordo de aprobación do Plan Anual Normativo para o ano 2020.

Ver o certificado do acordo