Anuncio

PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

No DOG do 10 de xaneiro de 2023 publícase a convocatoria para participar nas probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. A superación destas probas permite a aquelas persoas que non posúan a titulación académica esixida poder acceder a formación con certificado de profesionalidade.