Anuncio

RESOLUCIÓN AXUDAS PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSOAL E ACCESIBILIDADE

O Concello de Outes a resolución da concesión das axudas destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

Ver documento