Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2022.

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 7 de xuño de 2022, aprobou  o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2022, composto por un total de 5.636 recibos.

 Ver anuncio