Anuncio

PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA (PAI)

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as e agarda logo de rematado o prazo ordinario para solicitudes de novo ingreso no PAI para o curso 2022/2023 e as datas para formalizar a matrícula.

 Ver lista