Anuncio

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES PERCEPTORES DA RISGA PARA O CONCELLO DE OUTES: ACTA

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento dos exercicios dos/das aspirantes ao proceso de selección de dúas persoas que sexan perceptoras da Renda de Inserción Social de Galicia (Risga) para desenvolver o traballo de operarias de Servizos Múltiples.

 Ver acta