Anuncio

SELECCIÓN MONITOR/A DE VELA 2021: BASES DA CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN MONITOR/A DE VELA DA CAMPAÑA DE VERÁN 2021

O Concello de Outes publica as bases para a contratación dun monitor/a de vela para a campaña de verán 2021.

 Ver bases