Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2021.

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 11 de maio de 2021, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2021, composto por un total de 5.609 recibos.

  Ver anuncio