Anuncio

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES - PERCEPTORES DA RISGA DE OUTES

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento dos exercicios do proceso de selección para a contratación de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver acta