Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES

O Concello de Outes publica as actas de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento da proba práctica e a de baremación dos méritos dos aspirantes e a data para a realización da entrevista do proceso de contratación de dous tractoristas.

Ver acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento da proba práctica

Ver acta de baremación dos méritos dos aspirantes e a data para a realización da entrevista