Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos do proceso de contratación de dous tractoristas e a data da realización da proba práctica.

Ver resolución