Anuncio

CONCESIÓN DE BONOS DE TRANSPORTE. CURSO 2019/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa relación de solicitantes e as axudas concedidas para os bonos de transporte escolar non obrigatorio no curso 2019/2020.

Ver resolución